Saturday, July 24, 2010

KATA-KATA HIKMAH KHULAFA' UR RASYIDIN


1) Syd. Abu Bakar rha. Berkata:

Orang yang bakhil itu tidak akan terlepas daripada salah satu daripada 4 sifat yang membinasakan iaitu:

-          Ia akan mati dan hartanya akan diambil oleh warisnya, lalu dibelanjakan bukan pada tempatnya. 

-          Hartanya akan diambil secara paksa oleh penguasa yang zalim. 

-          Hartanya menjadi rebutan orang-orang jahat dan akan dipergunakan untuk kejahatan.

-          Adakalanya harta itu akan dicuri dan akan dipergunakan secara berfoya-foya pada jalan yang tak berguna.

2) Syd. Umar Al Khattab rha berkata:

-          Orang yang banyak ketawa kurang wibawanya.

-          Orang yang menghina orang lain, dia juga akan dihina.

-          Orang yang menyintai akhirat, dunia pasti menyertainya.

-          Barang siapa yang menjaga kehormatan orang lain, pasti kehormatan dirinya akan dijaga.

3) Syd. Uthman Ibnu Affan rha berkata:

Antara tanda-tanda orang bijaksana ialah: 

-          Hatinya berniat suci.

-          Lidahnya selalu basah dengan zikrullah.

-          Kedua matanya menangis kerana penyesalan di atas dosa-dosanya. Segala perkara dihadapinya dengan sabar.

-          Mengutamakan kehidupan akhirat.

4) Syd. Ali Karramallahu Wajhah berkata:

-          Tiada solat yang sempurna tanpa khusyu'.

-          Tiada puasa yang sempurna tanpa mencegah diri dari perbuatan yang sia-sia.

-          Tiada kebaikan Al-Quran tanpa mengambil pengajaran daripadanya.

-          Tanpa kebaikan orang yang berilmu tanpa memiliki sifat wara'.

-          Tiada kebaikan mengambil teman tanpa saling sayang-menyayangi.

-          Nikmat yang paling baik ialah nikmat yang kekal dimilikinya.

-          Doa yang sempurna ialah doa yang dilandasi keikhlasan.

-          Barang siapa yang banyak bicara, maka banyak pula salahnya, maka hilanglah harga dirinya, siapa yang hilang harga dirinya berarti tidak wara', sedangkan orang yang tidak wara' itu bererti hatinya mati.